دسته بندی ها :
نگه داری مو و ابرو از نگاه حکیم بو علی سینا

نگه داری مو و ابرو

درمان

برای نگه داری مو و ابرو این کار ها را انجام دهید

♦داروهای نگه دارنده ی مو و باز دارنده از ریزش مو عبارتند از:

1- زغال چوب درخت بذر کتان که در روغنی مناسب مخلوط و بر مو مالیده شود

2- آس میوه ی آس هلیله ی کابلی و پرسیاوشوون

♦اگر ریزش موی کسی از خشکی مزاج یا کم خونی بود باید خشکی مزاج را درمان کرد و به بیمار 

غذای چرب و مقوی خوراند و سفارش کرد تا او استراحت کند ترشی . شوری و گس مزه ها را

نخورد از جماع دوری کند در آب معمولی آب تنی کند به جای صابون با آرد باقالی بذر خربزه

گل و اسفرزه خود را بشوید

♦ اگر ریزش مو بر اثر بند آمدن سوراخ های ریز بود بیمار باید از چیز های متخلخل کننده استفاده کند

برای مثال خردل سیر و تره در غذایش بریزد و یا دارو هایی مانند خردل پونه سداب و پیاز بر پوست بمالد

و مراقب باشد که هیچ روغنی بر پوست نمالد

♦ اگر ریزش مو بر اثر متخلخل بودن پوست باشد بیمار باید روغن بر پوست و مو بمالد و خود را با آب

ولرم شست و شو دهد و یک دفعه وارد آب سرد شود.

نسخه:   

میوه آس . ماز و آمله را در روغن گل یا روغن آس بپز و بر مو بمال

نسخه: 

بذر کرفس و بذر سلق و پر سیاوشان و کندر از هر کدام چهارده مثقال را با پانزده عدد گردو و

نود مثقال پوست درخت صنوبر در دیگ بریز و در آن گل بگیرید و در تنور بگذارید تا بسوزند 

سپس آن را بساو و نود مثقال چربی غاز به آن اضافه کن و هر بار مقداری از این دارو را با

روغنی خوش بو مخلوط کن و موها را با آن ماساژ بده که هم از ریختن مو جلوگیری می کند 

و هم در علاج طاسی که تازه شروع شده موثر است

نسخه: 

چهل و پنج مثقال گرد حنا را با ده درهم مازوی کوبیده شده مخلوط کن و به وزن آن دو . سرکه

تند بیفزا و آن را تقطیر کن و تقطیر شده را بر مو بمال که در نگهداری مو مفید است

نسخه: 

پرسیاووشان و لادن را به مقدار مساوی با مقدار مناسب از روغن آس مخلوط کن و بر موی 

سسر بمال 

♦ برای نگه داری ابرو از نسخه ی زیر می توان استفاده کرد

نسخه: 

چهار مثقال آلاله را با یک مثقال شاه پسند و یک مثقال میخ شاه پسند و یک مثقال شاخه های 

نازک انجیر و سه مثقال لادن و دو مثقال پرسیاووشان مخلوط کن و بکوب و بسای و با روغن مصطکی

مخلوط کن و بر  ابرو و بمال .

 

فروشگاه اینترنتی گیاهان دارویی

اولین فروشگاه اینترنتی آنلاین گیاهان دارویی در ایران

 

نگه داری مو و ابرو

فروشگاه اینترنتی گیاهان دارویی اولین فروشگاه آنلاین خرید و فروش گیاهان دارویی hbl20.ir

فروشگاه اینترنتی گیاهان دارویی اولین فروشگاه آنلاین خرید و فروش گیاهان دارویی
hbl20.ir