دسته بندی ها :
نقرس : درمان نقرس نقرس از دید بو علی سینا

درمان نقرس از نظر حکیم جناب بوعلی سینا

نقرس

یکی از انواع درد مفاصل است که درد ممکن است از انگشت شست پا و یا پاشنه ی پا

شروع شود و به آن ها برسد

ممکن است کیسه ی بیضه ی کسی که نقرس دارد بزرگ و دراز شود

درمان

♦ ملین خزه و مانند آن بر مفاصل باعث کاهش درد می گردد

♦ برخی از دارو هایی که درد مفاصل را علاج می کند عبارتند از حب النجاح و شاه تره و شاه پسند

هندوانه ی ابو جهل و خردل

♦ گذاشتن سرگین گاو بر مفاصل و یا کمر دردمند مفید است

♦ مالیدن روغن هندوانه ی ابوجهل روغن خردل و افشره ی هندوانه ی ابو جهل که بجوشانند تا خشک شود

برای درد مفاصل مفید است

♦  استهمام در آب گرم برای بیماران درد مفاصل ضرر دارد اما شستشو در آب های گرم معدنی و یا رفتن در

حمام بدون شستشوی تن و بدون تر شدن مفید است

♦ بیمارانی که درد مفاصل دارند نباید گوشت بخورند و از غذا های شور باید دوری کنند و سبزی هایی مثل

هویج وخیار را نخورند غذایشان باید زود هضم باشد

♦ بیمار نباید در ورزش در ورزش و تحرک زیاد روی کند و هرگز نباید بعد از غذا خوردن بخوابد

نسخه

بیست مثقال دانه ی کرچک را در هفت مثقال روغن گاوی بسایید و با هفت مثقال عسل مخلوط کنید

و بر مفصل بگذارید بهتر است هفت مثقال سرکه ی تند و غلیظ هم به این دارو اضافه شود

نسخه

مقدرای شنبلیله را در ظرفی سفالی بریزید و مقداری سرکه روی آن بریزید سپس روی آتش بگذارید

تا بجوشد و مقداری عسل اضافه کنید و باز بجوشانید و آن را هنگام درد بر مفصل بگذارید

نسخه

مرزه و کاهو را در سرکه بپز و روی مفاصل دردمند بپاش

نسخه

لعاب شنبلیله و بزر کتان و روغن کنجد را بزنید تا روغن به قوام عسل در آید

و آن را بر مفصل دردمند بگذارید

نسخه

پونه و آویشن را در آب بپز و آن آب را مفصل دردمند بپاش که مفید است

فروشگاه اینترنتی گیاهان دارویی

اولین فروشگاه آنلاین در زمینه ی خرید و فروش محصولات گیاهان دارویی به صورت عمئه و خرده

آدرس سایت : hbl20.ir

برای مشاوره می توانید با ما در تماس باشید:09174130432 یا 09360529776

نقرس: فروشگاه اینترنتی گیاهان دارویی اولین فروشگاه آنلاین خرید و فروش گیاهان دارویی hbl20.ir

فروشگاه اینترنتی گیاهان دارویی اولین فروشگاه آنلاین خرید و فروش گیاهان دارویی