دسته بندی ها :
ناتوانی معده و ضعف آن از دید حیکم ابو علی سینا

ناتوانی معده و ضعف معده شامل موارد زیر است :

1- معده ای که نمی تواند غذا را هضم کند

2- بر اثر خوراکی که در معده قرار می گیرد معده دچار تشویش و ناراحتی می شود

3- زیاد بودن اشتها یکی از دلایل قطعی ضعف معده می باشد

4- کم بودن اشتها

5- احساس اینکه آنچه می خورد در معده در حرکت است 

6- قرقر شکم و آروغ های مختلف و حالت تهوع

7- نبض به سرعت رو به کاهش است و گاهی بیمار دچار غش می شود

درمان

♦برای درمان معده ناتوان می توان از برخی از خوراک ها و داروها بهره گرفت که برخی از آن ها

عبارت اند از :

1- دارو های سرد مزاج

2- دوغ سردی که از  ماست گاو تهیه شده است

3- میوه های سرد و سردی بخش

♦اگر ضعف معده از ضعف نیروی گیرنده باشد باید از دارو هایی که خشک مزاج اند و گرایش

به سرد مزاجی دارند استفاده کرد

♦برای درمان ضعف معده اگر خواستیم از مالیدنی ها و ضمادها استفاده کنیم و اگر خواستیم که آن ها بر دهانه ی معده اثر گذارند باید گرم باشند

نسخه : موم هشت مثقال روغن سنبل رومی بسیار صاف یک اوقیه با هم مخلوط شود اگر ضعف و

ناتوانی معده آن قدر زیاد است که نمی تواند غذا را بگیرد باید یک مثقال الوا و یک مثقال 

مصطکی و یک مثقال آب غوره با داروی بالا مخلوط کنند و بر معده بگذارید 

نسخه : افشره ی میوه به دو رطل سرکه تند و غلیظ یک رطل عسل به مقدار لازم همه را جوشانید

تا به غلظت عسل در آید سپس زنجبیل کوبیده را به وزن یک تا دو اوقیه بر آن بپاشید و 

مخلوط کرده و استفاده کنید

نسخه : هلیه سیاه سرخ شده در روغن گاوی ده در هم که باید در هر دفعه دو در هم خورد

♦ اگر معده ضعیف و سقت شده باید از این دارو استفاده کرد

نسخه : دارچین ختایی نیم اوقیه سوسن به وزن هشت کرمی شکوفه ی گور گیاه شش کرمی

میوه ی سرو کوهی هجده کرمی مقل سی و دو کرمی موم شانزده

اوقیه شیره ی درخت بنه چهار اوقیه 

صمغ شسته ی صنوبر یک رطل و نیم هل هجده درخمی انداران سی و دو کرمی سنبل رومی شش اوقیه

رازیانه ی شامی هشت 

اوقیه الوا یک اوقیه روغن بلسان دو اوقیه و قرفه یک اوقیه

 

 

♦فروشگاه اینترنتی گیاهان دارویی

اولین فروشگاه آنلاین در زمینه ی خرید و فروش گیاهان دارویی به صورت عمده و خرده

آدرس سایت : hbl20.ir

برای مشاوره می توانید با در تماس باشید:09174130432  یا  09360529776

فروشگاه اینترنتی گیاهان دارویی اولین فروشگاه آنلاین خرید و فروش گیاهان دارویی hbl20.ir

فروشگاه اینترنتی گیاهان دارویی اولین فروشگاه آنلاین خرید و فروش گیاهان دارویی