دسته بندی ها :
سرفه از نگاه بو علی سینا (طب سنتی)

سرفه حرکتی است که طبیعت انسان با آن ضرری را از یدن دور می کند

درمان

♦ اگر سرفه کم باشد باید نفس را در سینه حبس کرد تا سرفه بند آید

♦اگر سرفه بر اثر سر مزاجی باشد می توان از دارو های زیر استفاده کرد

1- مربا عسل به اندازه ی یک فندق زیر زبان بگذارند

2- استرک با عسل به اندازه ی یکه فمدق زیر زبان بگذارند

3- یک درهم از ته نشین قطران بخورند

4- سقز درخت بنه همراه با عسل به اندازه ی یک درهم بخورند

5- روغن بلسان با سکبینه به اندازه ی یک مثقال بخورند

6- گاودانه با عسل

7- آب انار شیرین به صورت ولرم که عسل بر روی آن بریزند

8- گلگبین عسلی یا خوشاب انجیر و موریز

9- آب حسل با حسل

10- ریشه شیرین بیان و پروسیاوشان

غذای بیمار

سوپ گندم با شنبلیله . روغن حیوانی . انجیر و خرما . ریشه ی تر شامی . گوشت جوجه و خروس .

آش سا ده ی جوجه و خروس . پسته . دانه ی صنوبر . مویز با شنبلیله . نیشکر . انجیر . زرد آلو .

موز . انجیر خشک . بادام  و گردو

درمان سرفه ی گرم

1- گلاب قند

2- انگشت خشخاش که لیسیده شود

3- شربت خشخاش

4- شربت بنفشه و مربای بنفشه

5- آب پز حسل

6- آب انار غلیظ شده که نبات در آن باشد

7- نیشکر

8- مغز میوه های تابستانی که طبیعتی سرد دارند

غذای بیمار

سبزی هایی که طبیعتی سرد دارند . مغز خیار چنبر . کدو حلوایی . خیار با روغن بادام . باقلای

آب پز و کوبیده شده را با روغن بادام بخورند . روغن کد حلوایی . نشاسته . سوپ سبوس آرد

نسخه

خشخاشی که تازه نباشد. یازده عدد در هشتاد رطل آب که اگر آب باران باشد بهتر است خیس

کنند و یک شبانه روز در آن بماند سپس آب و خشخاش را بر روی آتش بگذارند بجوشد تا خشخاش ها

به کلی از هم بپاشند سپس بپالایند و در مقابل هر جزئی از پالیده نیم جز عسل یا شکر بریزند تا قوام

یابد و شب هنگام یک درهم خورده شود

 

فروشگاه اینترنتی گیاهان دارویی

اولین فروشگاه خرید و فروش گیاهان دارویی آنلاین به صورت عمده و خرده در ایران

آدرس سایت : hbl20.ir

سرفه hbl20.ir فروشگاه اینترنتی گیاهان دارویی

درمان سرفهhbl20.irفروشگاه اینترنتی گیاهان دارویی